Home > Nieuws

Laatste nieuws

Voorkom schade aan lading, voertuig en menselijk leed!

Alle carrosseriebouwers van bedrijfswagens, transportondernemingen, verladers, etc. worden tegenwoordig geconfronteerd met het zekeren van lading. Met het in Europa aannemen van de norm EN 12.195 geldt dat de constructie van een voertuigopbouw sterk genoeg moet zijn om de krachten vanuit de lading, tijdens normaal gebruik, te kunnen weerstaan. Indien de constructie zelf niet sterk genoeg is, moeten aanvullende maatregelen worden genomen, zoals het gebruik van spanbanden of kettingen. Deze regelgeving dient ter bescherming van anderen weggebruikers en uzelf, hierdoor is het noodzaak deze reglementen goed na te leven.

Lading die niet goed is vastgezet kan een gevaar zijn voor anderen en voor uzelf. Een slecht gezekerde lading kan van het voertuig vallen, een verkeersopstopping veroorzaken en andere weggebruikers verwonden of doden. Daarnaast kan het u verwonden of doden bij hard remmen of bij een botsing. De besturing van een voertuig kan worden beïnvloed door de manier waarop de lading is verdeeld en/of gezekerd op het voertuig, waardoor het moeilijker wordt het voertuig onder controle te houden.

Om schade aan lading, voertuig en menselijk leed te voorkomen dient u uw lading dus juist te zekeren. Wij leveren een dekkend programma ladingzekering bestaande uit o.a. ladingstangen, ladingrails, vloerankers en stuwen ter voorkoming van deze problemen. Al deze producten zijn goedgekeurd volgens de Europese normen.

Wij vertellen u tijdens de BedrijfsautoRai graag meer over deze producten en nodigen u hierbij dan ook van harte uit op stand 03.330!