Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor u? Deze melding verbergen Info

Home > Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Bij het bestellen van onze producten dient u er rekening mee te houden dat al onze leveringen geschieden volgens onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
Op al onze offertes en/of transacties met derden zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen, waarin onder meer is opgenomen een beperking van de aansprakelijkheid. Zij zijn op 15 oktober 1982 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem.

Download hier onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Voor Imbema Rhiwa N.V. in België gelden andere algemene voorwaarden.
Download hier de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor Imbema Rhiwa N.V.


Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

Verzend- en orderkosten
Franco levering bij orders groter dan € 500,00 netto.
Vrachtkosten zijn variabel en worden bepaald door afmeting en gewicht van de zending.
Bij orders kleiner dan € 50,00 netto wordt naast de vrachtkosten € 25,00 behandelingskosten in rekening gebracht.
In het geval van rembourszendingen bedragen de rembourskosten € 7,00.

Retournering van goederen
Wij hanteren een bedenktijd van 3 maanden vanaf het moment dat de bestelling in uw bezit is. Retouren worden alleen geaccepteerd na voorafgaand overleg met onze verkoopafdeling.
Uw retourzending krijgt een nummer toegekend, die als referentie geldt voor de gehele verdere afwikkeling. Tevens worden er vooraf afspraken gemaakt over de wijze van verzending en het wel of niet berekenen van de administratiekosten ad. 10% van de waarde van de zending, met een minimum van € 12,50. Retourzendingen zonder retournummer worden geweigerd.

Incomplete artikelen, die in andere of beschadigde verpakking worden aangeleverd, komen niet voor garantie of creditering in aanmerking. Goederen die niet meer courant zijn of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, kunnen niet worden teruggenomen. Dit geldt tevens voor aangebroken verpakkingen.
Reclamaties en verzoeken voor garantie worden alleen gehonoreerd indien Imbema Rhiwa in staat is gesteld zich vooraf op de hoogte te stellen van de aard en het bedrag van de schade. Onze verplichting beperkt zich tot herleveren van het betreffende product.

Zet- en/ of drukfouten voorbehouden.